کالای برق روشن صنعت شریک قوی شما در تولید و ساخت واحدهای صنعتی و ساختمان‌های مسکونی

سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

کالای برق روشن صنعت | عرضه مجموعه ای از بهترین های صنعت برق جهان

33610049045

جدول محاسبه جریان کابل آلومینیوم و مس

جدول محاسبه جریان کابل آلومینیوم و مس : جدول محاسبه سطح مقطع کابل های مسی و آلومینیومی با توجه به مسافت و شدت جریان مجاز در سیستم سه فار با ولتاژ نامی ۳۸۰ ولت در شرایط محیط خاک و دمای ۲۰ درجه

جدول محاسبه جریان کابل آلومینیوم و مس: جدول محاسبه جریان مجاز کابل به جدولی گفته می شود که در آن مقدار جریان مجازی که هر کابل یا سیم قادر به تحمل آن در مسافت های گوناگون است مورد محاسبه قرار گرفته است. سمت راست این جدول دو ستون مربوط به سطع مقطع کابل ها با هادی مسی و آلومینیومی است که بر اساس آن معادل سطح مقطع کابل های مسی و آلومینیومی به همراه جریان مجاز آن ها رو به روی یکدیگر قرار گرفته اند. با توجه به وجود تفاوت در تحمل جریان (ظرفیت آمپر کابل) در سایزهای مختلف کابل، در هنگام کابل کشی نیاز به محاسبه و سایزینگ کابل برق می باشد. علت محاسبه جریان قابل تحمل سیم و کابل جلوگیری از داغ شدن کابل یا آتش سوزی در اثر آمپر کشیدن بیش از تحمل یک کابل، جلوگیری از هزینه های اضافه به سبب خرید کابلی به مراتب بالاتر از سطح جریان مورد نیاز و دریافت بهترین بازدهی در متراژ ها و مسافت های گوناگون می باشد.

جدول جریان مجاز فشار ضعیف شامل قسمت های مختلفی از جمله جنس سطح مقطع سیم و کابل، سایز کابل، متراژ کابل برق و مقدار جریان مجاز قابل عبور از کابل هاست. سمت راست این جدول دو ستون با سرتیتر آلومینیوم و مس وجود دارد. در زیر هر یک از سر تیتر های مس و آلومینیوم سایز های سطح مقطع مربوط به آن تیتر به ترتیب از بالا به پایین نوشته شده است. استفاده این دو ستون به معنای معادل سازی سطح مقطع های مسی و آلومینیومی است. برای مثال سیم نمره ۱۰ آلومینیومی معادل سیم نمره ۶ مسی می باشد. قسمت بالایی جدول محاسبه جریان مجاز سیم و کابل متعلق به متراژ کابل های برق از ۱۰ متر تا ۱۰۰۰ متر است که بر اساس مسافت مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرد. کمی پایین تر از متراژ کابل ها کلیه آمپرهای مجاز سیم و کابل به صورت سطری مقابل سطح مقطع هر کابل قرار دارد.

جدول سیم و کابل یا جدول آمپراژ کابل به طور کلی به جدولی گفته می شود که در آن با توجه به متراژ کابل، میزان جریان پشتیبانی شونده توسط سطح مقطع های مختلف را بیان می کند.

مس آلومینیوم ۱۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۲۵۰ ۳۰۰ ۳۵۰ ۴۰۰ ۴۵۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۷۰۰ ۸۰۰ ۹۰۰ ۱۰۰۰
۱.۵ ۲.۵ ۲۷ ۱۵ ۷ ۵ - - - - - - - - - - - -
۲.۵ ۴ ۳۶ ۲۵ ۱۲ ۸ ۶ - - - - - - - - - - -
۴ ۶ ۴۶ ۴۰ ۲۰ ۱۳ ۱۰ ۸ ۸ - - - - - - - - -
۶ ۱۰ ۵۸ ۵۸ ۳۰ ۲۰ ۱۵ ۱۲ ۱۰ ۸ ۷ ۶.۵ ۶ ۵ - - - -
۱۰ ۱۶ ۷۷ ۷۷ ۵۰ ۳۳ ۲۵ ۲۰ ۱۸ ۱۴ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۸ ۷ ۶ ۵ ۵
۱۶ ۲۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۰ ۵۳ ۴۰ ۳۲ ۲۶ ۲۲ ۲۰ ۱۷ ۱۶ ۱۳ ۱۱ ۱۰ ۸ ۸
۲۵ ۵۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۲۵ ۸۳ ۶۲ ۵۰ ۴۱ ۳۵ ۳۱ ۲۷ ۲۵ ۲۰ ۱۷ ۱۵ ۱۳ ۱۲
۳۵ ۷۰ ۱۵۵ ۱۵۵ ۱۵۵ ۱۱۵ ۸۶ ۶۹ ۵۷ ۴۹ ۴۳ ۳۸ ۳۴ ۲۸ ۲۴ ۲۱ ۱۸ ۱۷
۵۰ ۹۵ ۱۸۵ ۱۸۵ ۱۸۵ ۱۵۸ ۱۱۷ ۹۳ ۷۸ ۶۶ ۵۸ ۵۲ ۴۶ ۳۸ ۳۲ ۲۸ ۲۵ ۲۳
۷۰ ۱۲۰ ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۲۲ ۱۶۶ ۱۳۳ ۱۱۱ ۹۵ ۸۳ ۷۴ ۶۶ ۵۵ ۴۷ ۴۱ ۳۶ ۳۳
۹۵ ۱۵۰ ۲۷۵ ۲۷۵ ۲۷۵ ۲۷۵ ۲۲۵ ۱۸۰ ۱۵۰ ۱۲۹ ۱۱۲ ۱۰۰ ۹۰ ۷۵ ۶۴ ۵۸ ۵۰ ۴۵
۱۲۰ ۱۸۵ ۳۱۵ ۳۱۵ ۳۱۵ ۳۱۵ ۲۷۵ ۲۲۲ ۱۸۵ ۱۵۹ ۱۳۹ ۱۲۳ ۱۱۱ ۹۲ ۸۹ ۶۹ ۸۷ ۵۵
۱۵۰ ۲۴۰ ۳۵۵ ۳۵۵ ۳۵۵ ۳۵۵ ۳۳۰ ۲۶۴ ۲۲۰ ۱۸۹ ۱۶۵ ۱۴۷ ۱۳۲ ۱۱۰ ۹۴ ۸۲ ۷۳ ۶۶
۱۸۵ ۳۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ ۳۹۳ ۳۱۴ ۲۶۷ ۲۲۴ ۱۹۸ ۱۷۶ ۱۵۷ ۱۳۱ ۱۱۲ ۹۸ ۸۷ ۷۸
۲۴۰ ۴۰۰ ۴۶۵ ۴۶۵ ۴۶۵ ۴۶۵ ۴۳۷ ۳۴۹ ۲۹۱ ۲۴۹ ۲۱۸ ۱۹۴ ۱۷۴ ۱۴۵ ۱۲۴ ۱۰۹ ۹۷ ۸۷
۳۰۰ ۵۰۰ ۵۵۰ ۵۵۰ ۵۵۰ ۵۵۰ ۴۹۶ ۳۹۷ ۳۳۱ ۲۸۳ ۲۴۸ ۲۲۰ ۱۸۹ ۱۶۵ ۱۴۱ ۱۲۴ ۱۱۰ ۹۹
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول